Fast Print - Експресен офсетов печат

  ФИРМЕНИ ДАННИ

   
ДизАрт плюс ООД

5000 гр. Велико Търново
ул. Никола Габровски 92
МОЛ: Младен Яламов
с-ка: Общинска банка АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG56SOMB91301024825301

   АДРЕС ПЕЧАТНИЦА

гр. Велико Търново,

ул. Габровски 92
тел.: 062 643874
печат и спедиция:

Младен Яламов тел.: 0888 308489
Работно време - от 9.30 до 18.30 ч    
  АДРЕС ОФИС

     гр. Велико Търново,

     ул. Вела Благоева 15
     тел. : 062 629928, 621952
     предпечат:

     Атанас Друмев тел.: 0888 228 655
     E-mail: fast@fastprint-bg.com
     Работно време - от 9.30 до 18.30 ч

     Skype Name: atanasdrumev